Etablering nær ved 14.019606, -60.997869

Åben kort
Lokal tid:
22:50:48

Rendezvous

Malabar Beach, Castries
spaLæs mere

Harbour Vista Inn

Cooper Rd, Castries
lodgingLæs mere

Hilltop View Guesthouse

Entretop, Castries
lodgingLæs mere

St. James’s Club Morgan Bay Resort - All Inclusive

Castries - Gros Islet Hwy, Gros Islet
lodgingLæs mere

Aanola Villas

12 Tapion Reef Road, Castries
lodgingLæs mere

Calabash Cove Resort and Spa

Bonaire Estate, Marisule, Gros Islet
spaLæs mere

Morne Manor

Morne Fortune, Castries
lodgingLæs mere

East Winds

La Brelotte Bay, Gros Islet
lodgingLæs mere

Sérénité Vigie Saint Lucia Limited

Vigie Drive, Vigie
lodgingLæs mere

Dove Cottage

Sunny Acres Dove Cottage, Choc
lodgingLæs mere

Sunrise View St Lucia

16 Tapion, Castries
lodgingLæs mere

George F.L. Charles Airport

Peninsular Road
airportLæs mere

Poinsettia Villa Apartments

Belizaire Road, Vigie
lodgingLæs mere

Sandals Halcyon Beach

Castries-Gros Islet Hwy, Castries
spaLæs mere

Northwest Limited

John Compton Highway
car_dealerLæs mere

Incommode

Incommode
localityLæs mere

📑 Alle kategorier i Saint Lucia

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning